Середа, 2023/12/06, 09:39:32
Вітаю Вас Гость | RSS

СОЛОБКОВЕЦЬКИЙ НРЦ Хмельницької обласної ради

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 210
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

СОЛОБКОВЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

              Солобковецький навчально-реабілітаційний центр  Хмельницької обласної ради – це загальноосвітній навчальний заклад,  метою діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

Солобковецький НРЦ діє згідно рішення сесії Хмельницької обласної ради  від 28.08.2016 року. 

Головними завданнями Центру є:

- забезпечення права дітей із складними вадами розвитку на здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;

  - забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;

- розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

- сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, особистої гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь та навичок;

- сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;

- забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з врахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);

- надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда;

- формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

- надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей-інвалідів, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного та реабілітаційного процесу;

- виховання громадянина України; виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини громадянина, почуття власної гідності, виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй.

СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

 З урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей, матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення  Центр створений:

- для дітей, які мають вади опорно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими  системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю;

- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку;

- для розумово відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення.

      СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЦЕНТРУ Є:

1) дошкільне відділення, у складі якого функціонують спеціальні групи денного та цілодобового  перебування для дітей віком від 2 до 6 (7) років;

2) спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (далі – спеціальна школа-інтернат, де передбачається денне або цілодобове перебування учнів:

І ступінь - початкова школа (підготовчий клас, 1-4 класи);

ІІ ступінь - основна школа (5-10 класи);

ІІІ ступінь - повна загальна середня освіта ( 11-12 класи)

3) спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів для розумово відсталих дітей, де передбачається денне або цілодобове перебування учнів:

І ступінь - початкова школа (підготовчий клас, 1-4 класи, строк навчання 5 років);

4) реабілітаційне відділення Центру включає: медичну реабілітацію, психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію для надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда, яка проживає в сім’ї, за станом здоров’я може відвідувати дошкільний чи загальноосвітній навчальний заклад або навчається за індивідуальною формою навчання.

Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на профілактику та реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-відновлювальними, лікувально-профілактичними, реабілітаційними), фізичними заходами.

Центр працює з постійним та змінним контингентами вихованців:

постійний контингент – це учні спеціальної школи-інтернату та вихованці дошкільних груп дошкільного відділення;

змінний контингент – це вихованці раннього, дошкільного та шкільного віку реабілітаційного відділення, які отримують психолого-педагогічну, медико-реабілітаційну, консультативну та соціально-реабілітаційну допомогу в Центрі або в умовах сім’ї.

Центр може надавати реабілітаційні послуги  дітям з вадами розвитку, які навчаються в інклюзивних класах (групах) дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів та консультативні послуги батькам дітей з вадами розвитку (за заявою батьків).

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В  ЦЕНТРІ

Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється відповідно до чинних  Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затверджених Міністерством освіти і науки України.

 Зміст шкільної освіти визначається навчальними програмами для дітей із складними вадами розвитку, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки  України.

У випадках, коли діти не засвоюють навчальну програму, вони можуть навчатися за адаптованими або індивідуальними програмами та планом. Індивідуальні навчальні  програми та план розробляються вчителями-дефектологами на основі навчальних програм, що мають гриф Міністерства освіти і науки  України, та робочого навчального плану закладу.

Освітньо-реабілітаційний процес дітей дошкільного віку будується на основі методик ранньої соціальної реабілітації через педагогічно обґрунтований зміст, форми і методи навчання, що забезпечують дітям засвоєння необхідних знань, умінь та навичок, сприяють підготовці їх до навчання в школі.

Особливості навчально-виховного та корекційного процесу дітей з особливими потребами визначаються їхніми потенційними можливостями і збереженими функціями, спрямоване на психолого-педагогічну корекцію і компенсацію відхилень у розвитку.

Навчальний процес у Центрі базується з врахуванням вимог лікувально-корекційної роботи. У процесі навчання і виховання враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей, гігієнічні, медичні та спеціальні корекційні та психолого-педагогічні рекомендації.

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

     Навчально-виховна та корекційно-розвиткова, реабілітаційна робота є складовою режиму Центру, додержання якого є обов'язковим для усіх працівників. Режим роботи Центру є цілодобовим та складається з урахуванням психофізичних особливостей учнів (вихованців) та санітарно-гігієнічних вимог.

Реабілітаційний процес включає медичну, фізичну, психолого-педагогічну, соціально-побутову реабілітацію згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда, яка відвідує (перебуває, навчається) Центр.

Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-профілактичними), фізичними заходами.

Система реабілітації у Центрі здійснюється шляхом використання технічних та  інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення. 

Навчально-реабілітаційний процес у групах реабілітаційного спрямування здійснюється за програмами і методиками, розробленими в установленому порядку. У таких групах проводиться корекційно-розвиткова та реабілітаційна робота за напрямами: предметно-практична діяльність, формування звуковимови та розвиток мовлення, логоритміка, просторове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка, соціально-побутова та комунікативна діяльність.

Комплексна реабілітація в Центрі проводиться за методиками медико-соціальної реабілітації, рекомендованими Міністерством охорони здоров’я  України відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

 Медична реабілітація у Центрі передбачає лікувально-профілактичні заходи. Медична корекція основної вади розвитку передбачає специфічну медикаментозну фізіокліматотерапію, застосування відповідного обладнання.

Медична реабілітація передбачає також терапію загальних нервово-психічних відхилень із застосуванням медикаментозного лікування та немедикаментозних заходів лікування загальної недостатності нервової системи та психічного стану дітей.

Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється штатним медичним персоналом відповідних закладів охорони здоров’я, які організовують проведення лікувально-профілактичних заходів, здійснюють контроль та державний нагляд за якістю харчування дітей, фізичним навантаженням навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів з фізичного виховання дітей, виконанням санітарно-гігієнічного режиму в Центрі.

Лікувально-профілактична робота спрямована на розвиток когнітивних функцій, психіки, мовлення, формування життєвих компетентностей, соціальну адаптацію дітей; передбачає профілактику соматичних захворювань, створення умов для психічного розвитку,  працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей та підготовкою їх до навчання. З цією метою медичними працівниками застосовується загальнозміцнююча терапія, надається консультативна допомога педагогічним працівникам у дозуванні шкільних навантажень.

Фізична реабілітація передбачає фізкультурно-реабілітаційні заходи засобами використання спеціального корекційного обладнання, спеціальну лікувальну фізкультуру.

Психолого-педагогічна реабілітація у Центрі забезпечує дітям із складними вадами розвитку психолого-педагогічну корекцію, діагностику, психологічну та педагогічну корекцію емоційно-вольової сфери та розумового розвитку.

Психологічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток психічних функцій, особистості в цілому, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як особистості в процесі засвоєння цінностей та пристосування до вимог та критеріїв суспільства.

Проводиться корекційно-логопедична робота, спрямована на формування у дітей мовленнєвої компетентності як основи соціалізації (тренування дихання, зміцнення голосових і дихальних м'язів);   лікувальна фізкультура, тощо.

Соціально-побутова реабілітація передбачає запровадження комплексу заходів (у тому числі відповідних форм, методів, змісту навчання), що створюють передумови для оволодіння дітьми із складними вадами розвитку системою знань, умінь і навичок, застосування яких сприятиме подальшому розвитку особистості: підвищення освітнього, кваліфікаційного рівня, здатність до самостійної трудової діяльності, організації побуту, адекватного планування самостійного життя.

З урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей у Центрі здійснюється особистісно орієнтована професійна реабілітація (професійна орієнтація, допрофесійна підготовка).

 

 

ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО  ЦЕНТРУ

Зарахування учнів (вихованців) до Центру проводиться наказом директора на підставі таких документів:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- направлення Департаменту;

- копії свідоцтва про народження дитини;

- висновку ПМПК;

- висновку територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

- особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

- індивідуальної програми реабілітації для дитини-інваліда;

- довідок про стан здоров’я дитини: медичної карти дитини (ф. № 026/о);

- витягу з «Історії розвитку дитини» (ф. № 112/о);

- копії «Карти профілактичних щеплень» (ф. № 063/о);

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, про те що дитина може відвідувати навчальний заклад. 

Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866.

 

Адреса:

32162                        

вул. Грушевського ,25

с.Солобківці

Ярмолинецький район

Хмельницька область

Тел./факс 2-94-23

тел.:2-94-21, 2-94-24

NRC-SL@ukr.net

 

 

 

 

[ Добавить новость ]

          

              

                     Директор :

 

                       Гаман Алла Миколаївна 

спеціаліст Вищої кваліфікаційної категорії вчитель методист.

призначена на посаду директора школи  на підставі

рішення вісімнадцятої сесії четвертого скликання

             Хмельницької обласної ради

                                                   від 28 вересня 2005 року №10-18/2005

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2023
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz